Nawigacja

"Bajkowy świat dziecka"-Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- O PROJEKCIE

„Z radością informujemy, że Gmina Jasieniec / Przedszkole „Bajkowy Świat” w Jasieńcu realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Bajkowy świat dziecka”.

 

Projekt realizowany jest w Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Jasieńcu
w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Jasieniec do 31.08.2018 r. poprzez stworzenie miejsc dla 25 dzieci/12dz, oraz objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych jak również podniesienie kompetencji 8 nauczycieli/7K Przedszkola „Bajkowy Świat” do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie współpracy z rodzicami i radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez objecie ich szkoleniem w tym zakresie.

 

Grupę docelową projektu stanowi 25 dzieci /12dz w wieku 4 lat zamieszkujących na terenie gminy Jasieniec oraz 8 nauczycieli/7K Przedszkola „Bajkowy Świat” w Jasieńcu.

 

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

 

Wskaźniki produktu:

*liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 25;

*liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 25/12dz;

*liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 8/7K.

 

Wskaźniki rezultatu:

*liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 8/7K.

*liczba dzieci, u których nastąpiła poprawa wymowy dzięki udziałowi w zajęciach logopedycznych - 19

*liczba dzieci, u których podniósł się poziom kompetencji społeczno-emocjonalnych - 25.

 

Dla dzieci zorganizowane będą zajęcia dodatkowe.

Dla nowej grupy zostanie zaadoptowana i odpowiednio wyposażona sala zajęć, doposażona zostanie kuchnia oraz plac zabaw.

 

Kwota dofinansowania – 376 640, 00 zł; wkład własny – 94 160,00 zł.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasieńcu
    Przedszkole "Bajkowy Świat"w Jasieńcu, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec

  • 48 661 33 01