Nawigacja

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA HYMN PRZEDSZKOLA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA REGULAMIN BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA BAJKOWY ŚWIAT W JASIEŃCU REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA "BAJKOWY ŚWIAT" W JASIEŃCU REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA BAJKOWY ŚWIAT W JASIEŃCU DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI DO ZABAW I ZAJĘĆ RUCHOWYCH PROCEDURY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEDSZKOLU PROCEDURA ANTYTERRORYSTYCZNA

O PRZEDSZKOLU-DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

                                         

                                   "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym      
                                  sprawdzianem   stosunku  człowieka do człowieka."

                                                                                — Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

                                                

      
Przedszkole w Jasieńcu, to na dzień dzisiejszy placówka funkcjonująca w liczbie pięciu oddziałów. Mieści się w nowym budynku, oddanym do użytku w 2010 roku, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym przy ulicy  Szkolnej 7.
 Do przedszkola aktualnie może uczęszczać 125  wychowanków.
Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie ( 7.00- 17.00), od poniedziałku do piątku. W przedszkolu prowadzone są  zajęcia dodatkowe:
-rytmika
-religia
-koło plastyczne
-koło teatralne
W codziennej pracy pedagogicznej zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój dzieci, dostosowując tematykę zajęć do ich możliwości i zainteresowań, stosujemy aktywne metody pracy. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez opracowane i wdrożone procedury i regulaminy związane z bezpieczeństwem w  przedszkolu. Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach, programach edukacyjnych, teatrzykach, wycieczkach, przygotowują uroczystości, spotykają się z ludźmi różnych zawodów. Realizujemy projekty unijne i innowacje pedagogiczne.

. Placówka uzyskała m.in. tytuł:

-Otwarte Przedszkole

-Szkoła w Ruchu

-Przedszkole z pasją

-Wiarygodne Przedszkole

-Przedszkole przyjazne dzieciom

-Bezpieczne Przedszkole 2015

-Zadowolony Konsument

-Przedszkole Talentów

-Przedszkole Zdrowego Żywienia

-Miejsce Przyjazne Seniorom

Przedszkole w gronie innych placówek z całej Polski ustanowiło Rekord Guinnessa i Pastusiowy Rekord Świata w ilości osób jednocześnie myjących zęby

W przedszkolu panuje ciepła i miła atmosfera. Wszyscy pracownicy troszczą się o dobro dzieci. W ramach ogólnopolskiego programu wspierającego prawidłowe nawyki żywieniowe u małych dzieci "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy", wszyscy pracownicy i nauczyciele ukończyli cykl szkoleń potwierdzony certyfikatem dla każdego z uczestników i przedszkola.

                                                                                    
 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasieńcu
    Przedszkole "Bajkowy Świat"w Jasieńcu, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec

  • 48 661 33 01