Nawigacja

PRAWA DZIECKA

Nagłówek

                                                                              

 

PRAWA DZIECKA

 

Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat i dlatego zadaniem przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby mogły doświadczyć tego, co dobre i tego, co służy ich rozwojowi oraz rozwojowi innych ludzi. Aby nabyły umiejętności potrzebne         w życiu społecznym powinny szanować własne potrzeby, ale jednocześnie muszą brać pod uwagę swoich kolegów    i nauczycieli.  Dzieci mają zapisane w Statucie Przedszkola wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a szczególnie prawo do:

 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • godności i nietykalności osobistej,
 • warunków sprzyjających jego rozwojowi,
 • zabawy, wypoczynku, czasu wolnego i odpowiedniego przygotowania do nauki  w szkole,
 • opieki i ochrony,
 • indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu.

   W naszym przedszkolu przedszkolak ma obowiązek przestrzegać zasad współdziałania         w grupie, a w szczególności zasad dotyczących bezpieczeństwa. Dzieciom w naszym przedszkolu nie wolno:

 • stwarzać niebezpiecznych sytuacji,
 • krzywdzić innych ani siebie,
 • niszczyć cudzej własności,
 • przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

W każdej grupie wiekowej dzieci wspólnie z nauczycielką ustalają zasady, których należy przestrzegać podczas pobytu  w przedszkolu. Zasady te są spisywane przez nauczycielkę          i tworzą Kodeks grupy obowiązujący w trakcie roku szkolnego.

 

 

  

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasieńcu
  Przedszkole "Bajkowy Świat"w Jasieńcu, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec

 • 48 661 33 01