Nawigacja

INNOWACJA PEDAGOGICZNA : BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE PROJEKT "ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY" PROJEKT: DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ AKCJA MEN:ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE ORGANIZOWANA W RAMACH ROKU SZKOŁY W RUCHU PROJEKT SYSTEMOWY: OTWARTE PRZEDSZKOLA PROJEKT: Z PRZEDSZKOLA W CYFROWY ŚWIAT Z PROGRAMEM KIDSMART WARSZTATY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA I JEGO RODZINY ZORGANIZOWANE W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO: DZIAŁAJ LOKALNIE

PROJEKTY UNIJNE, INNOWACJE PEDAGOGICZNE

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

 

Ogólnopolski program dla wychowania przedszkolnego

Od roku szkolnego 2014/2015 nasze przedszkole realizuje program autorstwa pani Agaty Gabrysz i Aleksandry Baraniak. Realizacja programu rozłożona jest na okres 3 lat.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.

Treści i zadania zawarte są w 4 częściach:

ODPOWIEDZIALNY RODZIC

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Skoro zdrowe życie i bezpieczeństwo stanowi dla każdego człowieka największą wartość, to dlaczego sami dla siebie stanowimy największe zagrożenie?

Większość wypadków na drogach wynika z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego i braku przewidywania skutków naszego postępowania.

Podobnie jest w przypadku pożarów, które są spowodowane bezmyślnością ludzi. Sami niszczymy własne zdrowie poprzez niewłaściwe nawyki żywieniowe, brak ruchu, siedzenie przed telewizorem lub komputerem, słuchanie głośnej muzyki czy stosowane różnego typu używek. Czy nie możemy tego zmienić? Oczywiście, że możemy, ale należy zacząć już od bardzo małych dziecigdyż właściwe nawyki i zachowania należy wdrażać przez cały okres dzieciństwa, aby zaowocowało to w życiu dorosłym.

Program Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem.

Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.

CEL PODSTAWOWY:

Dzieci

Są samodzielne, mają wpojone nawyki i zasady, które sprzyjają bezpieczeństwu. Rozumieją, przestrzegają zasad i przepisów związanych z bezpieczeństwem. Wiedzą jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Rodzice

Aktywnie wspierają przedszkole w działaniach prozdrowotnych i wpajaniu dzieciom zasad bezpieczeństwa. Pogłębiają swoją wiedzę w tym zakresie. Biorą aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych w placówce.

Przedszkole

Ma wypracowane procedury postępowania w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem. Są one znane wszystkim pracownikom i przez nich przestrzegane. Pracownicy wiedzą jak postępować w sytuacjach zagrożenia.

EFEKT:

Bezpieczne Dziecko ⇒ Bezpieczny Dorosły ⇒ Bezpieczne Przedszkole

Zasady zdobywania tytułu „Odpowiedzialny Rodzic”

Każdy z Państwa ma szansę na zdobycie honorowego tytułu „Odpowiedzialny Rodzic”, który będzie wręczany pod koniec roku szkolnego na festynie pod hasłem „Bezpieczna Rodzina”. Aby uzyskać tytuł należy:

-uczestniczyć w spotkaniach dla rodziców

-wspierać nauczycieli i placówkę w działaniach prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem

-brać udział wraz z dziećmi w konkursach organizowanych w przedszkolu

-wspólnie z dzieckiem wykonywać zaplanowane zadania

 

Kwartalniki dla Rodziców w roku szkolnym 2014/2015, kliknij tutaj

 

Dokumentacja fotograficzna, tutaj

 

                      

  Sprawozdanie z realizacji innowacji programowej

 „Bezpieczne Przedszkole” w roku szkolnym 2014/2015.

 

W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu „Bajkowy Świat” realizowany jest ogólnopolski program dla wychowania przedszkolnego „Bezpieczne przedszkole”. Program ten skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, rodziców oraz pracowników przedszkola. Realizacja programu rozłożona jest na okres 3 lat.

Treści i zadania zawarte są w 4 częściach:

I. Odpowiedzialny rodzic

II. Współpraca z instytucjami

III. Bezpieczne przedszkole

IV. Bezpieczny przedszkolak.

 

Celem głównym programu jest przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

- poznanie najbliższego środowiska

- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa

- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego

- doskonalenie orientacji przestrzennej , kształcenie spostrzegania wzrokowo-słuchowego i wyobraźni przestrzenno-czasowej, sprawności psychomotorycznej, przewidywania następstw określonych skutków swoich działań

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętu i przedmiotów bezpiecznych  i niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego posługiwania się nimi

- kształtowanie pojęcia „obcy”, uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych

- poznawanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się
z lekarstwami

- wdrażanie zdrowego trybu życia

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

 

Program Bezpieczne Przedszkole realizowany był zgodnie z harmonogramem. Zrealizowane zadania I części „Odpowiedzialny rodzic”  to:

-przedstawienie założeń programu wraz z zasadami zdobywania tytułu: Odpowiedzialny Rodzic”

- zorganizowanie  spotkań dla rodziców na podstawie ankiety dotyczącej wyboru 5 najbardziej interesujących Rodziców tematów i ich propozycji. Były to spotkania na temat:

 • Bezpieczeństwo na drodze

 • Jak ustrzec dziecko przed niebezpieczeństwem- spotkanie z policjantem

 • Podstawowe zasady higieny- aby ustrzec się przed grypą, zatruciamii zakażeniami

 • Wady wymowy u dzieci- spotkanie z logopedą

 • Najczęstsze problemy wychowawcze wieku dziecięcego-spotkanie z psychologiem

  -redagowanie kwartalnika „Bezpieczne Przedszkole” nr: 1,2,3,4- wszystkie numery czasopisma dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Kącik dla Rodziców

  - przeprowadzona została ankieta z rodzicami „Czy jesteś odpowiedzialnym rodzicem?”

  - organizowano dla dzieci i rodziców różnego rodzaju zadania np. wspólne wykonanie „Kulek mocy” z biszkoptów, miodu, bakalii i innych zdrowych składników, wspólne pieczenie zdrowych pierników, Rodzinna Olimpiada Sportowa

   

  W zakresie II części programu: Współpraca z instytucjami wspierającymi zrealizowano:

  1. Policja:

  -  spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,

  - spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych,  bezpiecznych wakacji

  -  spotkanie z policjantem na temat właściwego postępowania z psami

  2.  Straż Pożarna:

  -  wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej – pogadanka: jak zachować się podczas pożaru

  -   wspólne przeprowadzenie ewakuacji przedszkola

  -  kontrola p-poż w przedszkolu

  3. Służby medyczne i psychologiczne:

  -  spotkania ze stomatologami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla dzieci, rodziców i nauczycieli

  -  spotkanie z logopedą  dla dzieci i rodziców- warsztaty

  - spotkanie z psychologiem dla rodziców

  - spotkanie z pielęgniarką  dotyczące higieny i szczepień

  4. Sanepid:

  - właściwe odżywianie- przykładowe jadłospisy

  - kontrola krzesełek, stolików

  - program: Czyste powietrze wokół nas

  - program: Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

  - trujące rośliny wokół nas

  - trutki dla zwierząt i inne zagrożenia

  5. Leśniczy:

  -  prawidłowe i bezpieczne poruszanie się po lesie

  -  niebezpieczne zwierzęta

  -  szkodliwe i niebezpieczne rośliny

   

  W zakresie zadań III części Bezpieczne Przedszkole zrealizowano:

  - arkusz samokontroli placówki pod kątem zagrożeń

  - opracowano procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa

  - przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie BHP

  - zapoznano pracowników z procedurami i regulaminami bezpieczeństwa

  - przedszkole posiada obowiązkową dokumentację BHP

   

  W zakresie zadań IV części programu Bezpieczny Przedszkolak zrealizowano:

 

Moje przedszkole jest bezpieczne

W ramach realizacji tego bloku tematycznego dzieci w miesiącu wrześniu 2014r.  i czerwcu 2015r., podczas Dni Otwartych zostały zapoznane z topografią przedszkola, poznały osoby, od których mogą uzyskać pomoc ( nauczycieli i personelu przedszkola), poznały zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw, sali zajęć i sali gimnastycznej (patio).

Bezpieczna droga do przedszkola

W miesiącach wrzesień, październik 2014r. dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu,  podstawowe znaki  i sygnały drogowe, praktycznie utrwaliły zasady ruchu pieszego podczas spacerów i pieszych wycieczek w ciągu roku szkolnego (07.10.2014r. odbyły się zajęcia dydaktyczne w grupie 3-latków na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Swoją wiedzę dzieci pogłębiły 19.09.2014r.w czasie spotkania z policjantem  asp. Arkadiuszem Dąbrowskim z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Było to konwersatorium na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do i z przedszkola oraz innych aspektów bezpieczeństwa.

 

Produkty bezpieczne i niebezpieczne

W październiku 2014r. podczas zajęć dzieci nauczyły się  rozróżniania produktów jadalnych i niejadalnych, została przekazana przedszkolakom wiedza o ochronie zdrowia w kontaktach z przyrodą zostały uświadomione, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,  poznały zagrożenia wynikające z brania do rąk i ust nieznanych roślin, owoców i grzybów.

24.10.2014r. dzieci z koła teatralnego przygotowały i przedstawiły dla pozostałych przedszkolaków dwie inscenizacje:  wiersza J. Tuwima: Rzepka i  J. Brzechwy: Na straganie.

18.12.2014r.odbył się  zajęcia dydaktyczne w grupie 3-latków:Jak bezpiecznie przygotować kanapki?”

Swoją wiedzę dzieci pogłębiły podczas realizacji zadań XII Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka: Podróż do krainy pełnej zdrowia.  

 

 

Mieszkanie jest miejscem bezpiecznym

W miesiącu lutym 2015r. dzieci nauczyły się  rozpoznawania sprzętów i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych,  bezpiecznego posługiwania się przedmiotami  i urządzeniami  codziennego użytku a także  próbowały samodzielnie wyciągać wnioski.

 

Nie wpuszczam obcych do domu, wiem jak się zachować podczas spotkania z nieznajomym

 

Miesiąc czerwiec 2015r., to zajęcia poświęcone wprowadzeniu  pojęcia „obcy’, uświadomieniu dzieciom zagrożeń ze strony obcych.  Dzieci nauczyły się nie reagowania na zaczepki, propozycje nieznanych osób – mówienia im NIE,  zostały  wdrożone  do informowania rodziców o zamiarze oddalenia się z kimś, nawet jeśli tę osobę znają, ćwiczyły  umiejętności odpowiedniego zachowania w opisywanych sytuacjach ( scenki inscenizowane). Swoja wiedzę przedszkolaki pogłębiły podczas realizacji zadań XV Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka: Podróż do bezpiecznej krainy.

 

 

Kształtowanie czynności samoobsługowych nawyków higienicznych  i kulturalnych

 

Wrzesień i październik 2014r. poświęcone były także zajęciom, w czasie których dzieci wykształciły umiejętność poprawnego mycia rąk i zębów,  samodzielnego korzystania z toalety, samodzielnego ubierania się i rozbierania, dbania o swoje rzeczy i nie narażania ich na zgubienie lub kradzież,  właściwego zachowania się przy stole podczas posiłków , nakrywania do stołu i sprzątania po sobie, utrzymania porządku w swoim otoczeniu. Swoją wiedzę przedszkolaki pogłębiły podczas realizacji zadań  Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej: Akademia Aquafresh oraz projektu: Dzieciństwo bez próchnicy.

 

 

Dbamy o swoje zdrowie

 

W ciągu roku szkolnego przedszkolaki nauczyły się   dostrzegać  związek pomiędzy chorobą a leczeniem  (poddawanie się leczeniu) uczestniczyły w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej ( np. spartakiada zimowa, letnia, tor przeszkód itp.) wpajano dzieciom zasady zdrowego żywienia i konieczności dbania o swoje zdrowie, wdrażano dzieci do czynnego wypoczynku jako źródła zdrowia, przygotowywano dzieci do roli świadomego użytkownika TV, Internetu, kina domowego, komputera, wyrabiano nawyki higieniczne – dzieci wiedz, że jest to istotny element zdrowia.

29.09.2014r.odbyły się zajęcia dydaktyczne: owoce i warzywa to źródło witamin. 

30.10.2014r. świętowaliśmy Dzień Jabłka. Przedszkolaki wysłuchały wierszy Entliczek pentliczek, Jesienią, Jesienią sady się rumienią i wszyscy wspólnie recytowali wiersz: Witaminki. Były także konkurencje sportowe, labirynty
i smakowanie pyszności przygotowanych z jabłek.

 18.11.2014r. Dzieci  przygotowały pełną witamin pyszną sałatkę warzywną,  którą  z apetytem zjadły. 12.12.2014r. odbyły się zajęcia otwarte w grupie Krasnoludki. Tematyka zajęć dotyczyła piramidy zdrowego żywienia produktów zdrowych                       i niezdrowych i aktywności ruchowej. W czasie zajęć dzieci wspólnie  z rodzicami wykonały pyszne "Kulki mocy" z biszkoptów, miodu, bakalii i innych zdrowych składników. 03.12.2014r odbyła się przedszkolna spartakiada dziecięca.               

15.12.2014r. odbyło się  przedstawienie profilaktyczne "Komputerowe
i sportowe przygody Jasia". Przedszkolaki poznały głównego bohatera - Jasia, który zbyt wiele czasu spędzał przy komputerze, przez co zaniedbał lubianą wcześniej grę w piłkę i przyjaciół. Skutki uzależnienia od komputera, play station okazały się dla chłopca bardzo nieprzyjemne. Dzieci wspólnie z aktorami doszły do wniosku,  że należy z umiarem spędzać czas przy komputerze, a częściej przebywać na świeżym powietrzu.

16.04.2015r. odbyło się przedstawienie dzieci z koła teatralnego "Dbamy o zdrowie". Spektakl zakończył się zaproszeniem wszystkich przedszkolaków do wspólnej gimnastyki przy muzyce.

 

 

Rozumienie zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń

 

W ciągu roku szkolnego dzieci uczyły się rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku ; podejmowania  rozsądnych decyzji i nie narażania się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, wiedziały, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości. Swoją wiedzę pogłębiły w trakcie realizacji zadań Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego: Mamo, Tato wolę wodę, Kubusiowi

Przyjaciele Natury.

 

 

Jesteśmy życzliwi i uprzejmi dla innych

 

We wrześniu 2014r. zostały ustalone kodeksy grupowe wyznaczające normy  i zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu.

W czasie zajęć dzieci poznały czarodziejskie słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. W ciągu roku szkolnego kształtowana była u dzieci postawa życzliwości wobec innych i odpowiedzialności za własne postępowanie, zrozumienie reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  w kontaktach z innymi ludźmi, zwracano uwagę na przestrzeganie wspólnych ustaleń (zadań, norm itp.), obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co mówią i czego oczekują, grzeczne zwracanie się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy. Ponadto 20.11.2014r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i 10.12.2014r. Dzień Praw Człowieka w formie warsztatowo-zabawowej

 

Bawimy się bezpiecznie

 

W ciągu roku dzieci  samodzielnie i bezpiecznie organizowały sobie czas wolny w przedszkolu wiedziały, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie,  rozumiały konieczność przestrzegania zakazu ślizgania się na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz właściwego korzystania z sanek, potrafiły przewidywać skutki swoich działań. Zorganizowany był konkurs rysunkowy w konwencji „ tak, nie” , w którym dzieci opowiadały o bezpiecznych zabawach  w czterech porach roku na podwórku, w domu i w przedszkolu. 15.01.2015r. odbyło się spotkanie z policjantem na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie i innych.

Ponadto realizowane były zadania ogólnopolskiego konkursu: Bezpieczne Dziecko- Bezpieczne Przedszkole. Przeprowadzono zajęcia w ramach ogólnopolskiej Akcji: Bezpieczne Wakacje.pl

 

 

 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 

W ciągu roku realizowane były zajęcia, podczas których dzieci dowiedziały się,  jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia ; gdzie można otrzymać pomoc, umieją   o nią poprosić, znają ważne telefony alarmowe, przyczyny powstawania pożarów wynikających z bezmyślnych zabaw,  rozumieją zakaz zabawy prądem i zapałkami, umieją się przedstawić , podają swoje imię , nazwisko, adres; wiedzą, komu można podawać takie informacje. 27.10.2014r. odbyło się przedstawienie Studia Artystycznego Premiera pt. "Pierwsza pomoc w Bajkolandii". Dzieci żywo reagowały w trakcie spektaklu, tzn. pomagały odnaleźć złodziejaszka Policjantowi, Strażakowi podpalacza, przypominały także numery służb ratowniczych.

24.04.2015r. nasze przedszkole odwiedził leśnik p. Marcin Ukleja
z Nadleśnictwa Grójec, który przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się w lesie, niebezpiecznych zwierząt, szkodliwych i niebezpiecznych roślin. 04.05.2015r. dzieci odwiedziły strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, gdzie poznały tajniki pracy strażaka, poznały zasady bezpiecznego zachowania się podczas pożaru..

10.06.2015r odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiej „Bezpieczne wakacje.pl”.

17.06.2015r odbył się przedszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie: Bezpieczne przedszkolaki.

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

"BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE" _KWARTALNIK NR 1

 

BEZPIECZNE_FERIE_2016-PREZENTACJA.ppt

 

BEZPIECZNE_PRZEDSZKOLE_KWARTALNIK  NR_2_

 

BEZPIECZNE_PRZEDSZKOLE KWARTALNIK NR 3

Sprawozdanie_z_innowacji pedagogicznej "Bezpieczne_przedszkole"

_w roku szkolnym_2015/2016.docx

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

KWARTALNIK_BEZPIECZNE_PRZEDSZKOLE_NR1_2016-2017

 

"BEZPIECZNA_ZIMA"-KODEKS_MĄDREGO_PRZEDSZKOLAKA.PREZENTACJApdf

 

"BEZPIECZNA ZIMA" KODEKS_RODZICA.pdf

 

KWARTALNIK_BEZPIECZNE_PRZEDSZKOLE_NR_2_2016-2017.pdf

 

PREZENTACJA_"BEZPIECZNE_WAKACJE"

 

KWARTALNIK_BEZPIECZNE_PRZEDSZKOLE_NR3__2016-2017.ppt

SPRAWOZDANIE _Z_REALIZACJI ZADAŃ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE" W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.docx

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasieńcu
  Przedszkole "Bajkowy Świat"w Jasieńcu, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec

 • 48 661 33 01