Nawigacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA BAJKOWY ŚWIAT W JASIEŃCU WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   Poniżej zamieszczamy Uchwałę Nr II.11.2017 Rady Gminy  Jasieniec  z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych predszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec

uchwala_II.11.2017pdf     

 

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5.2018

Wójta Gminy Jasieniec

z dnia 26  stycznia 2018

                                             

Harmonogram  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec w roku szkolnym 2018/20192018/2019:

Lp. Rodzaj  czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01.03.2018 r.

 

-20.03.2018 r.

do 09.04.2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 23.03.2018 r. do 16.04.2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26.03.2018 r. 07.05.2018 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 29.03.2018 r. do 11.05.2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03.2018 r. 15.05.2018 r.

                                                             

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasieńcu
    Przedszkole "Bajkowy Świat"w Jasieńcu, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec

  • 48 661 33 01