Nawigacja

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.45

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

9.00-9.30

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego   i estetycznego spożywania posiłków.

9.30-11.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie na w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porzadkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.15-12.00

Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne i samoobsługowe).

12.00-12.45

Obiad. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

12.45-13.00

odpoczynek poobiedni. Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalajace wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajecia dodatkowe, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową zabawy kołowe, rysowanie.

15.00-15.30

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posilku. Podwieczorek.

15.30-17.00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia slownikowe, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajecia w małych zespołach, prace porzadkowe, tworzenie sytuacji rozwijajacych indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole "Bajkowy Świat" w Jasieńcu
    Przedszkole "Bajkowy Świat"w Jasieńcu, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec

  • 48 661 33 01